• 021-88854297
  • مشاوره و سفارش

تصفيه فاضلاب های صنعتی

فرآیند عملکرد لجن های فعال

احداث کارخانجات تولیدی و صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف توسعه پایدار کمک می نماید . اما در کنار آن به شکل های مختلف می توان موجبات آلودگی محیط زیست و لطمه به شرایط اکوسیستمی را فراهم آورد . عدم رعایت اصول کار و تعبیه نادرست فاضلاب صنایع بزرگ و کوچک و یا عدم توجه به نوع و میزان سمیت و خطر مواد خروجی ، خود از جمله عوامل مهم محسوب می شود ، اهمیت اهمیت این امر تا بدانجا نمود می کند که محققین و کارشناسان صنایع و محیط زیست را بر آن داشته است تا بررسی راه کار هاب علمی در این رابطه به اقداماتی نیز دست زنند . و شرایط جوی حاصله پی برده اند . انواع تجهیزات به کار رفته درفاضلاب صنایع و کشفیات نوین در این رابطه می پردازد در طراحی انواع این برکه ها ملاحظات بسیاری با کمک مراحل و روابط ریاضی دقیق باید وجود داشته باشد تا راندمان کار به حداکثر ممکن برسد . لاگون ها هوادهی نمونه ای از انواع لاگون ها به شمار می روند که به صورت حوضچه ای عمیق و دارای اکسیژن می باشند . در همه انواع لاگون ها یی که در این قسمت توضیح داده شده ، اکسیژن بنا به هوازی یا بی هوازی بودن فرایند ، در نواحی مختلف لاگون وجود دارد . لازم به ذکر است که در سیستم گروهی از لاگون ها به دلیل عدم تامین نیتروژن و فسفر مورد نیاز ، این دو عنصر باید در حین عمل به پساب افزوده شوند . گاه از چندین حوضچه عمیق به منظور تخلیه پساب حاصله استفاده میگردد . این امر بیشتر در لاگون های هوادهی به چشم میخورد . در طراحی انواع لاگون ها سعی بر این است که مواد خروجی کمترین حجم را اشغال نمایند . این در حالی است که گاه همه اهداف مورد نظر در طراحی لاگون ها تامین نمی گردد. فرآیند لجن فعال شامل حذف مواد آلی محلول و نامحلول و تبدیل این مواد به مواد معلق میکروبی است و به عنوان فرآیند های دیگر بیولوژیکی محسوب میشود . این فرآیند خود به اشکال گوناگون نظیر نوع دارای جریان قالبی صورت می پذیرد که در آن از یک حوضچه هوادهی طویل و کم عرض استفاده می گردد.

پکیج تصفیه فاضلاب

در نوع لجن فعال با هوادهی متوالی نیز ، نیاز به اکسیژن زیاد است و در عین حال تولید لجن خروجی با کیفیتی بالا نتیجه این عمل میباشد . در پساب های صنعتی کم حجم و غلیظ از سیستم لجن فعال ناپیوسته استفاده می گردد . در تمامی این فرآیند ها می توان از آکتور های متوالی ناپیوسته بهره گرفت که در آنها در یک چرخه زمانی ، فرآیند هایی نظیر نیتریفیکاسیون ، اکسیداسیون و هضم لجن با هم انجام می شوند . انواع دیگر رآکتور در سیستم های فاضلاب شهری و انواع فاضلاب کارخانجات طراحی شده است که هر یک دارای عملکردی خاص در تصفیه پساب میباشد. در انتها ی مراحل فرآیند لجن فعال ، انجام عمل زلال سازی به منظور حذف مواد باقی مانده ضروری است . با انجام یکسری آزمایشات ویژه ، عملکرد صحیح این زلال ساز ها تخمین زده میشود . در هنگام تخلیه پساب های صنعتی باید به این نکته توجه نمود که قسمت عمده مواد در فاضلاب شهری به صورت مواد آبی معلق یا کلوئیدی میباشد . و در بیشتر فاضلاب ها ی صنعتی درصد BoD بیشتر از سایر مواد است . نوع این مواد خروجی برکیفیت لجن تولیدی و نحوه دفع آن تاثیر گذار می باشد . از جمله دیگر مکانیسم های بیولوژیکی حذف مواد از صافی های چکنده می باشد که در آنها پساب از روی صفحه ایی پوشیده بالجن می گذرد و در این حین عناصر زائد موجود در آن از طریق یک فیلم بیولوژیک حذف می گردند .

پکیج تصفیه فاضلاب

انواع دیگر رآکتور در سیستم های فاضلاب شهری و انواع فاضلاب کارخانجات طراحی شده است که هر یک دارای عملکردی خاص در تصفیه پساب میباشد. در انتها ی مراحل فرآیند لجن فعال ، انجام عمل زلال سازی به منظور حذف مواد باقی مانده ضروری است . با انجام یکسری آزمایشات ویژه ، عملکرد صحیح این زلال ساز ها تخمین زده میشود . در هنگام تخلیه پساب های صنعتی باید به این نکته توجه نمود که قسمت عمده مواد در فاضلاب شهری به صورت مواد آبی معلق یا کلوئیدی میباشد . و در بیشتر فاضلاب ها ی صنعتی درصد BoD بیشتر از سایر مواد است . نوع این مواد خروجی برکیفیت لجن تولیدی و نحوه دفع آن تاثیر گذار می باشد . از جمله دیگر مکانیسم های بیولوژیکی حذف مواد از صافی های چکنده می باشد که در آنها پساب از روی صفحه ایی پوشیده بالجن می گذرد و در این حین عناصر زائد موجود در آن از طریق یک فیلم بیولوژیک حذف می گردند . در زمان شکل گیری سرعت پایین واکنش ها و نیز عدم تصفیه مفید و با راندمان پایین ، می توان از صافی های پلاستیکی به عنوان پیش تصفیه بهره گرفت . در هنگام کار با صافی ها نیز می توان از انواع رآکتور ها استفاده نمود در هر نوع از رآکتور ها پساب با عبور از یک صفحه تحت تاثیر مواد مختلف قرار گرفته و جداسازی می گردد. در کلیه این اعمال باکتری ها بی هوازی تحت شرایطی بهتر کار میکند. در زمانی که حذف مواد زائد به طریقه بیولوژیکی ، اندکی دشوار می باشد به فرآیند جذب سطحی متوسل می شویم و مواد را روی یک سطح جامد و ماده کربن فعال حذف می نماییم . در این حال با تمامی سطح جامد مواد و یک محلول با هم در نتیجه ایجاد عدم توازن نیرو های سطحی ، عمل جذب صورت می پذیرد . کربن فعال مورد استفاده از چوب های به خصوص تهیه می گردد و به شکل های مختلف نظیر کربن دانه ای در می آید . جهت تعیین میزان مناسب کربن موجود از آزمایشات مختلفی بهره گرفته می شود .

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان میباشد. © 2020 .