• 021-88854297
  • مشاوره و سفارش

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. افزایش روز افزون حجم پسماند ها از یک سو و تنوع و گوناگون آن ها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرايط و نحوه جمع آوری و دفع آن ها می افزاید. پيشرفت هاي گسترده فن آوری باعث ورود انواع پسماندهای خطرناک حتی در داخل پسماندهاي عادي خانگی شده است. امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی پسماند ها جوابگو نبوده و نمیتواند از آلودگی های زیست محیطی ناشی از انواع پسماندهای شیمایی ، میکروبی ، رادیو اکتیو و ... جلوگیری کند.

تصفیه هوا

عدم مدیریت بر پسماندهاي ویژه خطرات زیادي را با توجه به ویژگی هاي احتراق، واکنش پذیري، خورندگی و سمیت بر سلامتی انسان و طبیعت وارد می نماید. شرکت تجهيزات و فناوري كاويان این زمینه اقداماتی از جمله موارد زیر را انجام داده است:

• مبدع و مبتکر طرح ها و سیستم های نوین مدیریت پسماند

• استفاده از پسماند به عنوان ماده کاربردی در تولید کمپوست و بیوانرژی

• اجرای نمونه آزمایشی سیستم استحصال بایو گاز از پسماند به عنوان یک سوخت پاک

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان میباشد. © 2020 .