• 021-88854297
  • مشاوره و سفارش

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب

به وجود آمدن تصفیه فاضلاب

منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بوده این منابع محدود دارای ارزش اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است. با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه ها از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند ، با گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هر روز انواع بیشتری از آلودگی محیط زیست آدمیان و حیوانات را ناسالم تر و زندگی آنها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را جمع آوری و از شهرها بیرون آورده نخست آنها را پالایش و تصفیه نموده و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید علاوه بر این موضوع کاربرد دوباره فاضلاب ها به علت نیاز روز افزون به آب روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. به ویژه در ایران به علت کمی آب و گرانی آب آشامیدنی، استفاده از فاضلاب های پالایش شده برای مصرف های غیر خانگی مانند آبیاری، فضاهای سبز درون شهرها، پارک ها جنگل کاری و شستشوی خیابان ها و کانال های فاضلاب اهمیت ویژه ای پیدا می کند. البته باید یاد آور شد که کاربرد ( پکیج های تصفیه فاضلاب ) فاضلاب های تصفیه شده برای مصرف های آشامیدنی به علت اقتصادی و روانی هنوز در جهان جنبه گسترده و عملی به خود نگرفته است در صورتی که استفاده دوباره از فاضلاب های تصفیه شده و فرستادن آن در شبکه شهری برای آبیاری فضاهای سبز و مصرف های صنعتی از سال 1928 در آریزونای آمریکا شروع و روز به روز در نقاط بیشتری از جهان مورد استفاده قرار می گیرد

پکیج تصفیه فاضلاب

تاثیر پکیج فاضلاب شهری

پکیج تصفیه فاضلاب شهری علاوه بر تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم، منجر به پاک نگه داشتن محیط زیست میگردد. قسمت عمده پساب ها از آب تشکیل شده که می توان قسمتی و یا کلیه نیاز آبی گیاهان زراعی و غیرزراعی را تأمین نماید. از پساب ها میتوان به عنوان آب آبیاری و کشت گیاهانی چون علوفه، گندم، پنبه و غیره استفاده هم چنین آب مورد نیاز پارک های شهری و جنگلی و جنگل کاری حاشیه شهرها جهت کاهش آلودگی هوا و تلطیف هوای شهری را بدین وسیله تأمین نمود پساب ها و مواد لجنی حاصل از فاضلاب ها محتوی عناصر غذایی گیاهی از قبیل ازت، فسفر، پتاس و عناصر کم جذب مانند مس، روی و منگنز می باشند این عناصر عمدتاً در ترکیبات آلی موجود در فاضلاب ها یافت شده که به تدریج در حین تجزیه شدن مواد در خاک رها شده و مورد استفاده گیاه قرار می گیرند

پکیج تصفیه فاضلاب

جامعه بدون تصفیه فاضلاب !

وارد نمودن فاضلاب های تصفیه نشده به محیط زیست موجب آلودگی محیط زیست شده علاوه بر این مناظر زشت، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید حشرات بخصوص مگس و پشه را به همراه دارد این حشرات خود وسیله ای برای جا به جا شدن میکروب های بیماری زا و آلوده شدن محیط زیست می باشند. سهم عظيم آلودگي آب‌ها به وسیله فاضلاب و پساب‌ها زمانی بیشتر آشکار خواهد ‌شد که بدانیم هر يک‌‌متر‌‌‌مکعب از فاضلاب بصورت خام (تصفیه نشده) 60-40 متر مکعب آب را آلوده‌ می‌نماید. از مهمترین مواد آلاینده که به وسیله انسان به منابع آب‌ وارد می‌شود می‌توان به پروتئین‌ها، چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت‌ها، عوامل بیولوژیکی و باکتری‌های بیماریزا اشاره نمود که تخليه آن بطور مستقیم به داخل خاک به مرورخاصیت خاک را زایل نموده و لایه‌های خاک که می‌توانستند سهم مهمی در تغییرات کیفیت فاضلاب دفعی در زمین داشته باشند، دیگر قادر به انجام این کار نخواهند بود و پساب‌های خروجی به آب‌های زیرزمینی میپیوندد و باعث آلودگی منابع آبی و خاک می‌گردند. بنابراین، تصفيه فاضلاب يكي از اقدامات اساسي به منظور نابودي عوامل بيماري‌زا و كاهش آلاينده‌هاي آب انجام میشود.

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی کاویان

فاضلاب توليدی از طريق لوله کالکتور فاضلاب به محل پکيج تصفيه انتقال داده شده و وارد ايستگاه پمپاژ خواهد شد و سپس به پکيج پمپ میگردد که در مرحله اول دانه گيری و چربی گيری شده، سپس وارد راکتور بيولوژيکی می گردد و پس از مصرف مواد آلی توسط ميکروارگانيسم های هوازی به واحد ته نشينی جهت جداسازی بيومس از فاضلاب منتقل شده و بخش اندکی بعنوان لجن مازاد به هاضم لجن منتقل شده و بخش اعظم آن جهت تلقيح به راکتور هوادهی برگشت داده می شود . پساب زلال شده بعد از ته نشينی به واحد گندزدايی منتقل شده و عمل تزريقگاز ازن و کلر به پساب توسط دوزينگ پمپ انجام می پذيرد و پساب نهايی تصفيه و گندزدايی شده با انتقال به مخزن ذخيره آب، جهت آبياری درختان و فضای سبز و يا شستشوی محوطه و يا انتقال به شبکه جمع آوری فاضلاب استفاده میشود. برای مشاوره ، اطلاع بیشتر از پکیج تصفیه فاضلاب و دیگر محصولات میتوانید با ما تماس بگیرید

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان میباشد. © 2020 .